Piše se sijed.

Kako se piše pravilno: sijed ili sjed? Pravilno je i piše se sijed jer ako je slog dug, piše se ije (sijedoga, sijedomu, sijedim, sijedih, sijede, sijedoj, sijedu, sijedom).

Tagged with →